FŐBB SZOLGÁLTATÁSAINK

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi tanácsadás
– környezetvédelmi átvilágítás, audit
– beruházások környezetvédelmi előkészítése
– termékdíj
– környezetvédelmi bejelentések
– környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Engedély kérelmek
– fémkereskedelmi engedély
– levegőtisztaság-védelmi engedély
– szennyvízkibocsátási engedély
– szennyezőanyag elhelyezési engedély
– hulladékgazdálkodási engedély

 

Engedélyezési eljárások
– környezeti hatásvizsgálat
– környezeti értékelés
– egységes környezethasználati engedély
– környezetvédelmi felülvizsgálat

 

Káresemények
– környezetvédelmi tényfeltárás
– üzemi kárelhárítási terv
– tényfeltárási, beavatkozási, monitoring záródokumentáció

TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi tanácsadás
– előzetes, ismétlődő, soron kívüli oktatás
– tűzvédelmi átvilágítás
– audit
– tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Tűzvédelmi dokumentációk
– tűzriadó terv
– tűzvédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

Tűzvédelmi bejelentések
– rendezvénybiztonságtechnika
– gépszemle
– alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelmi dokumentációk
– mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata
– biztonsági és egészségvédelmi terv
– munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata
– egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
– munkaköri alkalmassági vizsgálati rend
– munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
– munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése
– megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

Munkavédelmi tanácsadás
– munkavédelmi átvilágítás, audit
– előzetes, ismétlődő, soron kívüli oktatás
– soron kívüli ellenőrzés
– munkavédelmi technológia
– munkavédelmi bejelentések
– munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása

TERVEZÉS

– gépészeti folyamatláncok optimalizálása,

– cellular tervezés

– biztonsági tervezés és optimalizálás

– retesz- és energiakizárás optimalizálás,

– design tervezés és felügyelet,

– CE/EK megfeleltetés és hitelesítés,

– LOTO folyamat építés 

MÉRNÖK TÁMOGATÁS/OUTSOURCING

– műszaki/mérnöki tevékenység közvetítése, teljes támogatással és jogosultsággal