FŐBB SZOLGÁLTATÁSAINK

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi tanácsadás
– környezetvédelmi átvilágítás, audit
– beruházások környezetvédelmi előkészítése
– termékdíj
– környezetvédelmi bejelentések
– környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Engedély kérelmek
– fémkereskedelmi engedély
– levegőtisztaság-védelmi engedély
– szennyvízkibocsátási engedély
– szennyezőanyag elhelyezési engedély
– hulladékgazdálkodási engedély

 

Engedélyezési eljárások
– környezeti hatásvizsgálat
– környezeti értékelés
– egységes környezethasználati engedély
– környezetvédelmi felülvizsgálat

 

Káresemények
– környezetvédelmi tényfeltárás
– üzemi kárelhárítási terv
– tényfeltárási, beavatkozási, monitoring záródokumentáció

TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi tanácsadás
– előzetes, ismétlődő, soron kívüli oktatás
– tűzvédelmi átvilágítás
– audit
– tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Tűzvédelmi dokumentációk
– tűzriadó terv
– tűzvédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

Tűzvédelmi bejelentések
– rendezvénybiztonságtechnika
– gépszemle
– alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Érvényes tűzvédelmi szakvizsgák

1. Hegesztők és építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők foglalkoztatási ág,
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolást vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó foglalkozást, technológiai felhasználást végzők foglalkozási ág,
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását továbbá autógáz kiszolgálást végzők foglalkozási ág,
4. Tűzgátló, füstgátló nyilászáró-szerkezetek beépítését felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők foglalkozási ág,
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők,
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag-és termékgyártás vezetők foglalkozási ág,
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők foglalkozási ág,
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők foglalkozási ág,
13. Beépített hő-és füstelvezető rendszerek telepítését felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők foglalkozási ág.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők foglalkozási ág,
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők foglalkozási ág
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők foglalkozási ág.

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelmi dokumentációk
– mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata
– biztonsági és egészségvédelmi terv
– munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata
– egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
– munkaköri alkalmassági vizsgálati rend
– munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
– munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése
– megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

Munkavédelmi tanácsadás
– munkavédelmi átvilágítás, audit
– előzetes, ismétlődő, soron kívüli oktatás
– soron kívüli ellenőrzés
– munkavédelmi technológia
– munkavédelmi bejelentések
– munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása

TERVEZÉS

– gépészeti folyamatláncok optimalizálása,

– cellular tervezés

– biztonsági tervezés és optimalizálás

– retesz- és energiakizárás optimalizálás,

– design tervezés és felügyelet,

– CE/EK megfeleltetés és hitelesítés,

– LOTO folyamat építés 

MÉRNÖK TÁMOGATÁS/OUTSOURCING

– műszaki/mérnöki tevékenység közvetítése, teljes támogatással és jogosultsággal

VÉDŐESZKÖZÖK ÉS VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE

 

– munkavédelmi kesztyűk,
– munkavédelmi fejvédők,
– zuhanásgátló rendszerek,
– munkavédelmi védőfelszerelések