A helyszíni ellenőrzések során rengetegszer látni 4-5 hosszabbítót is egymásba fűzve. A leggyakoribb munkahelyi biztonsági kockázatok közé tartozik, az elektromos kábelek helytelen használata.

De milyen szabályok is vonatkoznak az érintésvédelemre?

Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet írja elő. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot minden esetben el kell végezni új berendezés, vagy villamos kivitelezés létesítésekor, bővítésekor, átalakításakor a munka befejezése után, még a használatba vétel előtt. Ezen kívül üzembe helyezés után a rendeletben előírt rendszerességgel időszakos Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése is szükséges.

A vizsgálat célja, hogy kiszűrje és megelőzze a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket, felhívja a figyelmet, milyen biztonsági intézkedések szükségesek, hogy a villamos berendezések kezelése még biztonságosabb legyen.

Érintésvédelem

Milyen gyakorisággal kell végezni a felülvizsgálatokat?

Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő – az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat helyett – a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áram-védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.

Működési próbát kell végezni:

– áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;

– ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség- védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

– kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;

– Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezései kivételével – szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen

– azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.

Ki végezhet érintésvédelmi felülvizsgálatot?

Villamos biztonsági felülvizsgálatot csak olyan ember végezhet, akinek megvan az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, valamint az Erősáramú berendezések felülvizsgálója végzettsége.

Barborák Tamás