A személyi emelőgép egy olyan berendezés, mely gépi meghajtású, és közvetlenül képes személy(ek) és terhek (szerszámok, építési anyagok) emelésére és süllyesztésére. Az építőiparban úgynevezett ollós és karos emelőkről beszélhetünk. Használata során számtalan dologra szükséges figyelni a biztonságos munkavégzés érdekében:

Emelőgép dokumentáció:

Csak olyan emelőgéppel szabad munkát végezni, melynek dokumentációja rendelkezésre áll, szerkezeti és fővizsgálata érvényes. Utóbb említett vizsgálatok megléte feltételezi az eszköz biztonságos működését, és karbantartását. Az emelőgépnaplót a kezelő személy köteles minden használat során vezetni.

Munkavégzés személyi emelőgéppel

Kezelői jogosultság:

Az emelőgépet csak olyan személy kezelheti, aki rendelkezik a hozzá szükséges jogosultsággal.

Használat előtti ellenőrzés:

Munkavégzés megkezdését megelőzően a kezelő személynek ellenőrizni kell az emelőgépet. Amennyiben bármi rendellenes dolgot tapasztal, azt a gépnaplóba rögzíti. Ha veszélyesnek ítéli a gép állapotát köteles megtagadni az azzal történő munkavégzést.

Egyéni védőeszközök használata:

Az alapvető egyéni védőeszközökön felül kiemelt fontosságú a testheveder viselése emelőgép használata közben. Fontos, hogy csak jó állapotú heveder használható, rendelkezzen évenkénti felülvizsgálattal. Emelőgép használata során figyelembe kell venni annak terhelhetőségét, mely a kosáron, illetve a dokumentációban is fel van tüntetve. Bontási munkálatoknál is ügyelni kell erre, ha az anyagokat a kosárba helyezik, ellenkező esetben a gép letilt, és csak a vészleengedő segítségével lehet biztosítani a lejutást.

Jogszabályi háttér:

47/199. (VIII.4.) GM rendelet
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Cseh Máté
Munkavédelmi Szakember