Életünk elválaszthatatlan része, mégis kevesen vannak tisztában, a képernyő előtti munkavégzés szabályaival. Tapasztalatom szerint, a jogszabályi előírásokat a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt félreértelmezik.

Mi minősül képernyő előtti munkavégzésnek?

A rendelet szerint képernyős munkakörnek számít, ha a munkavállaló a napi munkaidejéből rendszeresen, legalább 4 óra hosszat képernyő előtti munkavégzéssel tölt.
• A 4 órát összességében kell érteni az adott munkanapra vonatkozóan, nem pedig folyamatában.
• A rendelet megnevez néhány kivételt, amelyek nem számítanak képernyőnek, mint pl. a pénztárgép kijelzője.

Képernyő előtti munkavégzés

Képernyő előtt töltött idő szabályozása

• Alapesetben a munkavállaló nem tölthet többet monitor előtt napi 6 óránál. (A jogszabály megjelöl kivételes eseteket is)
• A munkavállalónak joga van óránként 10 perces szünetet tartani a képernyős munkavégzésében. Ez nem egyenlő, hogy 10 perc szünetet kap a munkavégzés alól. Nem jelent kávészünetet vagy cigaretta szünetet, hanem 10 percig más típusú munkát kell végeznie. Lehet ez akár fénymásolás, irattár rendezés, vagy bármi egyéb munka, ami a munkaköréhez köthető, de nem a monitor előtt zajlik.

Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg

• Amennyiben az üzemorvosi vizsgálat megállapítja, hogy a dolgozó általános szemüvege megfelelő a képernyős munkavégzéshez is, a munkáltatónak nem kell kifizetni a szemüveg költségét.
• Ha a képernyős munkavégzéshez speciális szemüvegre van szüksége a dolgozónak, a munkáltató akkor sem köteles kifizetni a legújabb divat szerinti szemüveg borsos árát. Csak a munkaszemüveg elkészítéséhez minimálisan szükséges összeget köteles a munkáltató magára vállalni.

Hivatkozott jog:
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Kiss Zoltán
Munka-és Tűzvédelmi Szakember