Ott lapul a sarokban, akkor vesszük észre, ha szükségünk van rá. Aki egyszer használta, vagy használnia kellett, annak a szeme akaratlanul is keresi a helyiségekben.

Életünk kiegészítője, megmentője. Ez a tűzoltó készülék.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: a tűzoltó készülék olyan eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben lévő nyomás hatására irányítottan a tűz fészkére lehet kilövellni. Csoportosítása sokféleképpen lehetséges: oltóanyag, töltet mennyisége, hajtóanyag. Ezeket általában tudjuk, ismerjük.

Azt viszont, hogy mekkora tűz eloltására alkalmas, mennyi ideig működik egy-egy készülék, az már nem ilyen nyilvánvaló. Erről, illetve a címben szereplő ellenőrzési és karbantartási előírásokról szeretnék pár gondolatban tájékoztatást adni.

TŰZOSZTÁLYOK JELKÉPEI:

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

„A” tűzosztály: szilárd, szerves anyagok tüzei

„B” tűzosztály: folyékony vagy cseppfolyós anyagok tüzei,

„C” tűzosztály: éghető gázok tüzei,

„D” tűzosztály: éghető fémek tüzei,

„F” tűzosztály: növényi olajok és konyhai zsiradékok tüzei

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM

a táblázatból jól látszik, hogy a tűzoltó készülékek működési ideje viszonylag rövid. Ezért fontosak a gyakorlatok, ami alapján mindenki el tudja dönteni, hogy a tűz jelenlegi fázisában, ezzel a készülékkel eloltható-e.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK KÉSZENLÉTBEN TARTHATÓ AMENNYIBEN

 • Sértetlen a plombája;
 • Felülvizsgálatot igazoló címkével és
 • OKF hologramos azonosítóval;
 • Nyomásmérő órája zöld mezőbe van;
 • Szerkezeti elemei épek, hiánytalanok;
 • Magyar nyelvű kezelési utasítás látható rajta
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

OLTÁSI TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT

Ahhoz, hogy a tűzoltó készülékek egymáshoz képest összehasonlíthatóak legyenek, egységes vizsgálati módszereket dolgoztak ki. Ezek a vizsgálati módszerek kiterjednek az oltóképesség meghatározására is a különböző tűzosztályok esetében. A szabványban kidolgozták a vizsgálati módszert, amelynél meghatározott körülmények között mérik a tűzoltó készülékek oltóképességét. Ezt a vizsgálatot oltási képesség vizsgálatnak hívják. Az oltási képesség megállapítása vizsgálati tüzek oltásával történik. A vizsgálati tűz meghatározott minőségű és mennyiségű éghető anyag adott módon történő égetése. A vizsgálati tűz-típusok az éghető anyagok fizikai és égési jellemzői alapján kerültek meghatározásra. Az osztályozás alkalmas arra, hogy a tűzoltás szempontjából a legmegfelelőbb készüléket választhassák ki a felhasználók.

A vizsgálati módszer úgy néz ki „A” vizsgálati tűz esetén, hogy készítenek egy máglyarakást meghatározott számú és mindig azonos keresztmetszetű fa lécekből. Egyedül csak a máglyarakás hossza változik (szélessége és magassága nem), ez határozza meg a tűzoltó készülék teljesítményét. Minél hosszabb máglyarakás oltható el az adott készülékkel, annál jobb oltóképességgel rendelkezik a készülék. A máglyarakás hosszából adódóan a vizsgálati tűz jele mellé, amely jelen esetben „A” kerül egy szám, amely a máglyarakás hosszára utal

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Vizsgálati tűz jele (tűzoltó készüléken
feltüntetve)
A máglyarakás hossza [m]
5 A 0,5
8 A 0,8
13A 1,3
21 A 2,1
27 A 2,7

Minél nagyobb szám szerepel a tűzosztály előtt, annál hatékonyabb a készülék. A vizsgálatot adott máglyarakás hossz mellett- háromszor végzik el ugyanazon feltételek mellett, amelyből kettőnek sikeresnek kell lenni, hogy a készüléken az adott vizsgálati egységtűz-méretének száma szerepelhessen. Ha egymás után két kísérlet sikeres, a harmadik kísérletet nem kell elvégezni

Az oltóképesség vizsgálat a „B” tűzosztály, az éghető folyadékok esetében is végrehajtható. Különböző átmérőjű fém tálcákba, meghatározott mennyiségű víz és heptán keverékét gyújtják meg, ezt kell eloltani. B-osztályú vizsgálati tüzeket is a szabványban rögzített feltételek mellett kell végrehajtani és a lehetséges három kísérletből kettőnek sikerülnie kell, hogy az adott vizsgálati tűz jele a tűzoltó készülékre kerülhessen. Minél nagyobb szám szerepel a „B” tűzosztály előtt, annál hatékonyabban használható a készülék tűz oltására.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

Minél nagyobb szám szerepel egy adott tűzosztály-jele előtt, annál hatékonyabban alkalmazható egy készülék. A „C”, a „D”, és az „F” tűzosztályokra nincs kidolgozva vizsgálati tűz, de az „A” és a „B” vizsgálati tüzek adataiból következtetni lehet az oltóteljesítményre.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK TÍPUSA ALAP-
KARBANTARTÁS
KÖZÉP-
KARBANTARTÁS
TELJES KÖRŰ KARBANTARTÁS A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMA
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
Törőszeges porral oltó3 1 év 15 év 10 év 20 év
Gázzal oltó 1 év 10 év 20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év 10 év A vonatkozó műszaki követelmény szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) hat hónap 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE, JELÖLÉSE

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűzoltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

KÉSZENLÉTBEN TARTÓ FELADATAI

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

 • az előírt készenléti helyen van-e,
 • rögzítése biztonságos-e,
 • látható-e,
 • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 • használata nem ütközik-e akadályba,
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 • fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 • karbantartása esedékes-e,
 • készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 • állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.

A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Szalkai-Tóth Bence

Munka- és Tűzvédelmi Szakember

Felhasznált irodalom:

54/2014 BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ – Műszaki ismeretek I – II
A tűzoltó II. szakképzésben résztvevők számára c. jegyzet

MSZ EN 1846-1-2011 Tűzoltójárművek szabvány

MSZ EN 2:1992/A1:2005 Tüzek osztályozása

MSZ EN 3-3: 1994 Felépítés, nyomásállóság, mechanikai vizsgálatok

MSZ EN 3-7:2004+A1: 2008 Jellemzők, teljesítmény követelmények és vizsgálati módszere

MSZ EN 1866-1: 2008 Szállítható tűzoltó készülékek