A Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével a vállalatok vezetése elkötelezettséget vállal arra, hogy a minőségi munkavégzés érdekében a rendszereket a szabványok előírásainak megfelelően működtetik. A gyakorlatban mégis az tapasztalható a vállalatok vezetésében, hogy az ISO rendszert a QM megbízott működteti, hiszen a tanúsítvány és az auditokon a megfelelés fontos. A munka- és tűzvédelem szakterületen ugyanez tapasztalható még nagyon sok területen. Utóbbi szakmák előírásait nem szabványok szabályozzák, hanem szigorú törvények és rendeletek, melyek betartása minden munkáltatónak kötelező. Azonban itt is a legtöbbször a munka- és tűzvédelmi szakember megbízásával „letudottnak” tűnik a kötelezettség betartása.

Számos terület és ágazat auditálása mutatja azt az eredményt, hogy a vállalat felső vezetése és a közvetlen munkairányító „tényleges” elkötelezettsége mennyire van jelen a szolgáltatás vagy termelés megvalósítása során.

Azokon az ellenőrzött területeken, ahol a munka irányítója, azaz a területi vezető elkötelezett, ott a dolgozók ismerik a biztonságvédelmi szabályokat, ténylegesen oktatták őket arra, hogy az adott munkafolyamatot „hogyan” lehet a biztonságban és az egészség megőrzésével elvégezni. A vezető és a dolgozók is pontosan ismerik az összes szükséges egyéni védőeszközt. A „főnök” rendszeresen felhívja a munkavállalók figyelmét arra, hogy hordják is azt a védőeszközt, továbbá mindig biztosít cserét is. Ezeken a területek mindig rend van, fegyelmezettség.

A másik véglet, ahol már a munka irányító első kommunikációjából leszűrhető, hogy az elkötelezettség nincs jelen, neki csak az a lényeg, hogy a munka legyen elvégezve. Ezeken a területeken az ellenőrzéseket szeretnék minél előbb „letudni”. A vezető csak az oktatásokat dokumentálja, mert „az aláírt naplónak meg kell lennie”. A védőeszközöket nem ismerik a dolgozók, nem kapják meg és a munkájukat a biztonságtechnikai ismeretek hiányában végzik. Általában tapasztalható az, hogy ezeken a munkahelyeken a rend és a fegyelem hiányzik.

Mindkét tapasztalást összegezve, azonban elmondható, hogy ahol az elkötelezettség megvolt, ott a dolgozók örömmel végezték a munkájukat, ezáltal hatékonyabb volt a munkavégzés és eredményes a teljesítés. Ellenben azon a helyen, ahol csak az cél, hogy teljesítsék az adott feladatot, a munkamorál nagyon kedvezőtlen volt, ezáltal a teljesítés sem a legtökéletesebb.

Összegezve a szabályok betartása iránti elkötelezettség a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés mellett növeli a dolgozók munkakedvét és a minőségi munkavégzését is.

Reguli Gabriella
Minőségügyi Auditor