Életünk során a tűzvédelmi, a munkavédelmi és a környezetvédelmi előírások számos pontját kell betartanunk. A szabályozások az otthon végzett feladatokra és a szervezett munkavégzés keretein belül végzett feladatokra is egyaránt vonatkoznak. Kapcsolódva cégünk profiljához, egy olyan munkafolyamatot szeretnék a figyelembe ajánlani, ami mindhárom szakterületet érinti. Az építőiparban és a háztartásokban is előfordul, hogy tűzveszélyes tevékenységet végzünk.

Tűzveszélyes tevékenység

„Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.”

A tűzveszélyes tevékenységnek két formáját különböztetjük meg: az állandó jellegű és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet. Ezek közül az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre helyezném a fókuszt, mert az állandó jelleggel folytatott tevékenység létesítése során, csak a tűzvédelmi követelményeket kielégítő, erre a célra alkalmas, szabályosan kialakított terület kaphat működési engedélyt.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezhetünk szervezett munkavégzés során és saját tulajdonban lévő létesítményben, épületben és szabadtéren. Amennyiben saját tulajdonban végezzük a tevékenységet, nem kell írásban meghatározni a feltételeket. Minden más esetben, előzetesen a helyszín adottságainak ismeretében, írásban kell meghatározni a munkavégzés feltételeit. Ez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell: a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységnek két formáját különböztetjük meg: az állandó jellegű és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet. Ezek közül az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre helyezném a fókuszt, mert az állandó jelleggel folytatott tevékenység létesítése során, csak a tűzvédelmi követelményeket kielégítő, erre a célra alkalmas, szabályosan kialakított terület kaphat működési engedélyt.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

A végére még egy nagyon fontos szabály, amit valljuk be (nem csak) az otthoni munkavégzés során hagyunk figyelmen kívül, ez pedig a tűzoltókészülék készenlétben tartása.

Munkavégzés során a feladatainkat végezzük előrelátóan, körültekintően, biztonságosan! Az egyéni és a kollektív védelem mellett, ne feledjük a tűzvédelmet és a környezet védelmét sem!

Jogszabályi háttér:[Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 184-185.§],[A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól, 45/2011 (XII.7.) BM rendelet]

Szalkai-Tóth Bence
Munka – és Tűzvédelmi Szakember