Környezetünket járva, akár egy hétvégi kirándulás során is, tapasztalhatjuk, hogy a természetes vízfolyások felszíne el van szennyezve. Gyakori eset, hogy az emberek szándékosan élővizekbe engedik a házi kommunális szennyvizüket, vagy autómosásához elhasznált mosóvizüket. A mosószer tartalmú használt víz, a természetes vízfolyások felhabzását okozza, mint ahogy a képen is látható. A kikerült szennyvíz, mint természetidegen anyag, a vízi ökoszisztémák nagymértékű károsítása mellett esztétikai problémákat is okoz. A felszíni vizeink védelmének számos jogszabály ad hátteret, amik közül a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet az egyik legrelevánsabb.

A mai társadalmunkat arra kéne ösztönözni, hogy ne okozzanak szándékosan ilyen fajta szennyezéseket és ezáltal ne tegyenek kárt környezetükben. Ehhez először is szükséges lenne megértetni az ilyen jellegű szennyezések súlyát és az ezzel járó következményeket tudatosítani az emberekbe. Figyeljünk oda, hogy milyen környezetben végezzük szennyvíz keletkezésével járó műveleteket, mert a jogszabály megsértése súlyos jogi szankciókkal járhat. Ne feledjük, ha elszennyezzük saját élővizeinket, akkor unokáink generációjának már nem fog rendelkezésére állni minőségében és mennyiségében megfelelő ivóvízkészlet.

Timár Dávid

Élővíz szennyezése