Napjainkban hatalmas probléma a környezetünk védelme.
Amennyiben nem tesszük meg a kellő intézkedéseket, akkor az hatalmas problémákat okoz bolygónk fenntartásában. Gondolok ilyenre, mint globális felmelegedés, ózonréteg elvékonyodása, elsivatagodás, stb. Ezért, mint munkám során és magán életemben is kellő odafigyeléssel látom el a napi munkám, hogy környezetem ne károsodjon.

A környezetvédelem céljai, feladatai

Az élővilág és az ember életének egészséges fejlődésének megőrzése, a környezet megóvása a pusztítástól és a szennyeződéstől, végső soron az egész földi rendszer stabilitásának, zavartalan működésének biztosítása.

Megfelelő életkörülmények révén az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá anyagi és szellemi javaink védelme. A környezetvédelem nem lehet csak védekező jellegű tevékenység, hanem olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetüket szükségleteink szerint, az ártalmak egyidejű megelőzésével alakítja.

A cél elérése érdekében a társadalom szinte minden területére kiterjedő összehangolt cselekvésre van szükség.

A környezetvédelem feladatai:
– a károkat megelőző védelem
– az okozott károk megszüntetése
– az emberi környezet fejlesztése
– a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás
– a mesterséges (települési) környezet védelmével is foglalkozik, és a különböző emberi tevékenységeket
(termelés, közlekedés) úgy igyekszik megszervezni, hogy az az embert, valamint annak természetes és
mesterséges környezetét ne károsítsa.

A környezetvédelmi tevékenység tárgyának tekintendő:
– az élő és élettelen környezet, mint erőforrás
– eredeti táj és élővilág
– ember formálta táj és élővilág
– az ember maga
– épített környezet

A környezetvédelemi tevékenységek során elsősorban a következő kérdésekre kell válaszolni: – mit, mitől és hogyan kell megvédeni?
Az embert és környezetét a különböző forrásokból származó ártalmaktól kell megvédeni, így például a különböző hulladékoktól, a zajtól, a káros sugárzástól, a túl sok vagy kevés fénytől és hőtől, a bűztől, az eróziótól, az élőlények kipusztulásától vagy túlzott elszaporodásától, az ásványvagyonnal végzett
rablógazdálkodástól. A legnagyobb környezetszennyezők az ipari résztvevők. A termelési hulladékok kezelése és megsemmisítése a legnagyobb feladat a szakmának, annál is inkább, mert zömmel veszélyes anyagokról beszélünk. Azonban ne felejtsük el, hogy hulladékot még az irodaházak is termelnek, gondoljunk csak az elhasznált tonerekre, fénycsövekbe, a klíma tisztítás során keletkező veszélyes hulladékokra stb. Veszélyes hulladékot egy elsőre egyszerű szolgáltató, mint a takarító cég is termel, mert gondoskodni kell pl. a kiürült tisztítószeres flakonok és ballonok ártalmatlanításáról.

A környezet védelmében a jogszabályok, szabványok írnak elő szigorú szabályozásokat, melyet minden cégvezetésnek be kell tartania. Az előírások betartását, a jelentési kötelezettségek elvégzését stb. az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik, szabálytalanság esetén pedig szankcionálnak. Ahhoz, hogy az előírásokat maradéktalanul be tudja tartani a munka világában résztvevő szereplő, kellő tapasztalattal és jártassággal rendelkező környezetvédelmi szakembert kell megbízni, aki garantálja, hogy a környezetvédelmi előírásokat tökéletesen teljesítsük.

Az egyének és az iparnak meg kell védeni a bolygónk, a gyermekeink és az unokáink elkövetkező életét!

Reguli Gabriella
Minőségügyi Auditor
Linoar Kft.