Termelési folyamatok során gyakran fordul elő por, gáz és gőz képződése, melyek veszélyesek lehetnek a munkavállalók egészségére. A megfelelő légzésvédelem fontos eleme a munkavédelmi kultúrának, melynek célja a munkavállalók egészségének és biztonságának a védelme.

Nézünk néhány példát: az építőiparban a cement és az üvegszálas szigetelőanyagok, a fémfeldolgozás során a hegesztés, a csiszolás és a vágás során felszabaduló fémpor és fémgőz. A vegyiparban a vegyszerek kezelése során felszabaduló gázok és gőzök jelenthetnek veszélyt. Az erdő- és fakitermelés, asztalos munkák során pedig a fa megmunkálása alatt keletkező por és a favágási munkák során kibocsátott porok, gázok és gőzök is jelenthetnek kockázatot. Az ilyen veszélyes anyagok belélegzése rövid- vagy hosszú távú egészségkárosodást okozhatnak, ezért fontos a megfelelő légzésvédelmi felszerelések használata és az előírások betartása.

Az előforduló veszélyes anyagok és a munkavégzés körülményeinek ismerete nélkülözhetetlen a megfelelő felszerelés kiválasztásához és használatához. A kiválasztott légzésvédelmi felszerelés segítségével csökkenthető a veszélyes anyagok belélegzése. A légzésvédelmi felszerelések közül a porálarc, a gázálarc és a frisslevegő-készülék a leggyakoribbak. A felszerelések megfelelő használatához a munkavállalóknak rendszeres oktatásban kell részesülniük, e mellett a megfelelő karbantartás és időben történő csere is szintén fontos, hogy a munkavállalók biztonsága garantált legyen. A légzésvédelemmel kapcsolatos előírásokat törvények és szabályozások határozzák meg. Az előre tervezett és megfelelően kivitelezett program segít csökkenteni a munkavállalók egészségre gyakorolt ​​kockázatait.